napilap.ro

* 2023. február 02. *

Adatvédelmi záradék


A Praetoria Egyesület (a továbbiakban Üzemelteto) számára kiemelt fontosságú, hogy biztosítsa a portfólióját látogatók információs önrendelkezési jogát. Az Üzemelteto ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezonek ismer el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe a 2001. évi 677. törvény eloírásait a személyes adatok védelmérol az adatok gépi feldolgozása során, valamint a Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény rendelkezéseit.

  1. Szolgáltatásaink számítógépének egyes paramétereirol, illetve annak IP címérol ún. naplóállomány (logfile) készül. A rögzített IP címeket az Üzemelteto semmi olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor, meghatározott esetekben, ezek az IP címek már önmagukban is személyes adatnak minosülnek. Személyes adaton a következot értjük: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, amelybol levonható a látogatóra vonatkozó következtetés. Ebbol kifolyólag az Üzemelteto, amennyiben értelmezi a napló állományait, azt kizárólag statisztikai módszerrel teszi, kizárólag látogatottság-mérési megfontolásból.

  2. Üzemelteto a kezelt személyes adatokat (legyenek azok például IP címek, e-mail címek vagy más, a regisztráció során megadott adatok) az érintett írásbeli beleegyezése nélkül -- jogszabályi kötelezettség nélkül -- harmadik félnek nem ad ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ön által megadott vagy a tartalom böngészése nyomán hátrahagyott adatok marketing-célokra nem lesznek felhasználva.

  3. Egyes, portfóliónkba tartozó szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során az egyes adatok szolgáltatása önkéntes. Amennyiben valaki megtagadja személyes adatainak szolgáltatását, úgy ez semmilyen szankciót nem von maga után.

  4. A Üzemelteto kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése elott világos, figyelemfelkelto és egyértelmu közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja ot az adatfelvétel módjáról és céljáról.

  5. Elképzelheto, hogy az Ön számítógépén elhelyezett adatállományok (cookiek) generálására kerül sor. Ilyen adatállományt hoz létre például a Disputa közösségét kiszolgáló szoftver a felhasználó azonosítása és további látogatásának megkönnyítése céljából. Ennek megtörténtérol Ön az Üzemeltetotol nem kap további értesítést. Az adatállományok generálása bizonyos szolgáltatások muködtetéséhez szükségesek. Ön letilthatja ezeknek az adatállományoknak a generálását, ennek pontos módjáról böngészojének útmutatójában kap tájékoztatást.

  6. Amennyiben az Üzemelteto a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérore kívánja felhasználni, errol a felhasználót tájékoztatja, és megszerezi ehhez annak hozzájárulását, illetoleg lehetoséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszunése esetén, vagy az Ön kérésére is törli az Üzemelteto. Az adattörlés az adatok felismerhetetlenné tételét jelenti oly módon, hogy azok helyreállítása nem lesz lehetséges a továbbiakban.

  7. Az Üzemelteto kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és logisztikai szabályokat, intézkedési elveket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetoleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Továbbá kötelezi magát arra is, hogy az adatokat csak tisztességesen és törvényesen dolgozza fel, továbbá az adatokat csak a meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltéro módon nem használja fel azokat.