napilap.ro

* 2020. oktober 22. *

A sajtószabadság napja

A heti Na... 2013. május 07.
  Hozzsz.
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
0 rtkels

Az Egyesült Nemzetek Szervezete(ENSZ) közgyűlése 1991 őszén, május 3-át a Nemzetközi sajtószabadság napjává nyilvánította annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a szabad sajtó fontosságára, és hogy emlékeztesse a kormányzatokat a szabad véleménynyilvánítás jogának tiszteletére és betartására.

A Sajtószabadság Chartája tíz pontban foglalja össze a sajtó szabadságának, mint az emberi szabadságjogok egyik fontos pillérének a követelményeit és ajánlásait. Ezen a napon világszerte megemlékeznek azokról az újságírókról, akiket munkavégzésük során gyilkoltak meg, vagy akiket munkájukban akadályoztak. A világnap alkalmából a Független Újságírásért Központ romániai szervezete is felhívással fordul a román kormányhoz és parlamenthez. Ebben a Büntetőtörvénykönyv azon cikkelyeinek az eltörlését kéri, amelyek sértik a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot. Ezek a hamis hírek terjesztésére, a rágalomra, a becsületsértésre, a hatósági közeg megsértésére, különböző jelképek, az ország, illetve a nemzet gyalázására vonatkozó cikkelyek. A felszólításhoz csatlakozó újságírók ugyanakkor kérik, hogy Romániában is tartassák tiszteletben a véleményszabadság két alapelve. Eszerint: indokolt bármiféle leleplezés, ha az a közérdekében történik, a kivételeket pedig pontosan meg kell határozni; a leleplező jóhiszeműsége, amit a hírforrásai ellenőrzésére tett erőfeszítései bizonyítanak, felmenti az illetőt a felelősségre vonástól.

Az UNESCO szintén minden évben megtartja a nemzetközi sajtószabadság napját azáltal, hogy média szakértőket, ENSZ ügynökségeket és sajtószabadság szervezeteket hív össze, hogy felmérjék a sajtó globális szabadságát megtárgyalják a problémák lehetséges megoldásait.
A szabad véleménynyilvánítás az egyik alapvető emberi jog, a szólásszabadság része.
Azóta a köztársaságok alkotmányában is szerepel ez a kitétel. Például a Magyar Köztársaság Alkotmánya védi a szabad véleménynyilvánítás jogát, tekintet nélkül a megfogalmazott álláspont érték- és igazságtartalmára.

Hrdets

Megtekintsek: 915

Szekelymagyar

Nyomtats E-mail
Megosztás