napilap.ro

* 2023. február 02. *

Küszöbön a magáncsőd

Gazdaság 2014. május 19.
  Hozzsz.
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
0 rtkels
Küszöbön a magáncsőd
Forrás: www.szervuszausztria.hu

A magáncsőd intézményét először az Amerikai Egyesült Államokban szabályozták, de mára már a nyugat-európai országok többségében is bevett gyakorlat. Magyarországon és nálunk még várat magára a magáncsőd elfogadása, de egy ideje napirenden van a téma a törvényhozóknál.

Romániában a magáncsődre vonatkozóan több jogszabálytervezet is napvilágot látott az utóbbi években. Az egyiket jóváhagyta a szenátus, de a képviselőháznál elakadt a törvényhozási procedúra.

Egy újabb, a magáncsőd jogintézményét szabályozó törvénytervezetet március 23-án iktattak tárgyalásra a szenátushoz, és április 30-án kapta meg a törvényhozó tanács kedvező véleményezését.

A törvénytervezet célja a fizetésképtelen, nem vállalkozói tevékenységet folytató természetes személy adósságainak törlesztése egy terv segítségével vagy az adós javainak felszámolása által.
A törvénytervezet hatálya

A törvény azokra a természetes személyekre alkalmazandó, akik Romániában állandó lakhellyel rendelkeznek, javaik Románia területén találhatók, vagy itt tesznek szert jövedelemre, nem engedélyezett magánszemélyként kérik a csődeljárás elindítását, és nincs saját néven végzett gazdasági tevékenységből származó adósságuk. A törvényszék jóváhagyásával az engedélyezett magánszemélyekkel szemben is alkalmazható lesz a törvény, ha a hitelezők jóváhagyják azt, vagy a kereskedelmi tevékenységekből származó adósság összértéke nem haladja meg a 45 ezer lejt, és az adósnak nincs több mint 20 hitelezője az eljárás kérésének időpontjában.

Ha az adós természetes személy, az esedékességtől számított 30 napon belül nem képes törleszteni két vagy több tartozását két vagy több hitelezőjével szemben, kérheti magával szemben a fizetésképtelenségi eljárás elindítását.

A törvénytervezet értelmében a hitelezők csak akkor kérhetik a fizetésképtelenségi eljárás elindítását az adós magánszeméllyel szemben, ha követelésük értéke meghaladja a 25 ezer lejt.

Az adós a törvényszékre teheti le az eljárás elindítására vonatkozó kérést, amelyhez – a fizetésképtelenségi helyzet bizonyítása érdekében – mellékelnie kell a következő aktákat:

- jelentést a vagyonába tartozó javakról, valamint a jövedelmekről, előrejelezve ezeket az elkövetkező 5 évre, továbbá információkat az előző 3 évben megszerzett jövedelmeiről, és az adósságai helyzetét, részletezve, hogy mely hitelezőknek tartozik;

- listát az elmúlt 4 évben eladott ingó és ingatlan javakról, amelyeknek egyéni értéke meghaladja az 1000 lejt;

- saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kifejti a fizetésképtelenségének az okait;

- adósságtörlesztési tervjavaslatot.

Az adós kérésére a hitelezők kötelesek lesznek nyilatkozatot letenni az adóssal szemben fennálló követelésükről, hogy elősegítsék a javak és jövedelmek helyzetéről szóló jelentés kidolgozását.

A törvényszék az alábbi esetekben utasítja vissza a fizetésképtelenségi eljárás elindítását:

- ha az adósságokat azért nem törlesztették, mert az adós csalárd vagy felelőtlen magatartást tanúsított;

- az adós valójában nem fizetésképtelen;

- az adóssal szemben volt már fizetésképtelenségi eljárás indítva az elmúlt 7 évben;

- az adós nem tartozik bele abba a természetes személy kategóriába, amelyre a törvény alkalmazandó.

Az eljárás elindításának hatása az adósra nézve:

- nem rendelkezhet javai felett, csak a kinevezett vagyonfelügyelő beleegyezésével, kivéve a szokásos mindennapos ügyleteket;

- esedékessé válnak az adóssal szembeni követelések;

- az adóssal szembeni végrehajtásokat felfüggesztik;

- a kamatokat nem számolják tovább;

- az adós javaira vonatkozó egyoldalú ügyletek nem fejtenek ki további joghatást;

- az adósnak követnie kell a vagyonkezelő utasításait.Ha a hitelezők nem tesznek le ellenvetést az adósságtörlesztési tervvel szemben, vagy a törvényszék helyettesíti a jóváhagyást a törvény által előírt feltételek teljesülése esetén, akkor a terv elfogadottnak minősül, és a törvényszék határozattal megerősíti azt.

Az adósságtörlesztési terv által az egyszerű hitelezőknek a követelésük 40%-át vissza kell kapniuk, hacsak nem elégszenek meg kevesebbel.

Ha az adós végrehajtotta az adósságtörlesztési terv előírásait, vagy felszámolásra kerültek az összes javai, az adós kérésére a törvényszék felmenti a megmaradó adósságok törlesztése alól.

Ha a hitelezők nem fogadják el az adósságtörlesztési tervet, vagy azt semmissé nyilvánítja a törvényszék (pl. ha annak előírásait az adós nem tartja be), sor kerül a javak felszámolására.

Az előző 3 évben megkötött adományokat vagy más ingyenes jogi ügyleteket automatikusan semmissé nyilvánítják.

Az eljárás lezárását követően az adós magánszemély még 5 évig nem lehet egyedüli tulajdonos korlátolt felelősségű társaságban.A törvénytervezet több helyen pontosítást igényel, főleg hogy számos kérdésben a 2006/85-ös fizetésképtelenségi törvényhez képest eltérő módon közelíti meg a jogintézményt, és ez számos nehézséget okozhat az alkalmazók körében. Ez a probléma remélhetőleg megoldódik a végleges verzió elfogadásáig. A 2006/85-ös törvény néhol túl szigorú előírásokat tartalmaz – például, hogy az adós még 5 évig nem indíthat saját vállalkozást –, ugyanakkor kiválthatja a követeléseik mielőbbi behajtására törekvő bankok ellenszenvét.Forrás: Buzgó Ágnes

Hrdets

Megtekintsek: 4569

Na...

Nyomtats E-mail
Megosztás