napilap.ro

* 2023. február 02. *

Újra összeült a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma

Gazdaság 2015. junius 22.
  Hozzsz.
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
0 rtkels
Újra összeült a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma
Hupka Félix, Mátis Jenő, Johann Taierling

Lendván (Szlovénia) ülésezett június 17-18. között a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma. A két napos találkozó egyik kiemelt célkitűzése volt, hogy a Kárpát-medencében tevékenykedő magyar gazdák együttműködésének és összefogásának megfelelő szervezeti keretet biztosítsanak.

A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma több mint 20 szervezetet tömörít. A Fórum 2013 májusában alakult azzal a céllal, hogy az anyaország és a határon túli magyarlakta területek agráriuma több szálon kötődjön egymáshoz, és a gazdaság- és vidékfejlesztési feladatokra közös megoldások szülessenek.

Az Egyeztető Fórumon, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot (EMNT) képviselve, jelen volt Mátis Jenő, a szervezet országos alelnöke, Hupka Félix, az EMNT Máramaros megyei alelnöke, valamint az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületének (EMGE) képviseletében Johann Taierling, az Agrokézdiszék Mezőgazdászok Egyesületének elnöke. A látogatás alkalmával az erdélyi küldöttség megbeszélést folytatott Balaskó József úrral, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnökével, valamint találkoztak Kepe Lili asszonnyal, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatójával, akivel a muravidéki magyar közösség kisebbségi, oktatási és művelődési helyzetét tekintette át.

Az ülésen felszólalt Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, aki hozzászólásában kiemelte a kárpátaljai gazdák részére nyújtott pénzbeli, illetve természetbeli támogatások fontosságát, és javasolta, hogy erre a gazdák összefogásával a jövőben is fordítsanak nagy figyelmet.

Tóth Katalin, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára ismertette a magyar kormányzat által nyújtott támogatási lehetőségeket, majd hozzátette: mindent megtesznek azért, hogy segítsék a határon túli gazdálkodókat.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Győrffy Balázs, hozzászólásában elmondta: a Kamara a kárpátaljai gazdák részére keres olyan támogatási lehetőségeket, amelyek költségtakarékosak és nem járnak szükségtelen többlet adminisztrációval.

A tanácskozás alkalmával Skapinyecz Péter, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. igazgatója is tájékoztatást adott a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről.

Az Egyeztető Fórumon elhangzott: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályában biztosított az a lehetőség, hogy a határon túli magyar gazdák a Kamarával pártoló tagsági viszonyt létesítsenek. Ezen túlmenően, a Kamara a jelenlevőket arról tájékoztatta: megteremti a feltételeket, hogy az érintett határon túli területeken a falugazdász hálózat által nyújtott egyes szolgáltatásokat – így különösen az információs szolgáltatásokat – igénybe lehessen venni.

Hrdets

Megtekintsek: 4930

Na...

Nyomtats E-mail
Megosztás