napilap.ro

* 2021. szeptember 17. *

Árpádházi Szent Erzsébet

Székely Lexikon
  Hozzsz.
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
2 rtkels
Árpádházi Szent Erzsébet
Árpádházi Szent Erzsébet

A keresztény egyház minden év november 19-én megemlékezik Árpádházi Szent Erzsébetről, aki Thüringiában élte le életének javát. A magyar királylány a középkor óta példát mutat mindnyájunk számára.

Boldog gyermekkor

Erzsébet II. András magyar király és Merániai Getrúd lányaként látta meg a napvilágot 1207 körül Sárospatakon. A középkori magyar kódexek híradása alapján már gyermekkorában kitűnt szelídségével, kerülte a táncot és a játékot, inkább az egyházi ünnepekre készült nagy odaadással. Szülei nagyon korán, alig négy évesen Thüringia őrgrófjának fiával, Lajossal jegyezték el. A német terület már a hun-kor óta arról volt híres, hogy az ottani gótok és más, a hunok alattvalói népek hun hercegnőket vettek nőül. Lehet, hogy ez a hagyomány folytatódot az Árpádok korában is. Az eljegyzést követően Erzsébetet el is vitték új hazájába, hogy megszokjon, bár a fényes esküvőre csak 1221-ben került sor.

Thüringia grófnéja

Erzsébet tehát Wartburg várában talált új hazára és otthonra, ahol odaadó feleség és anya volt, ezen kívül mindig támogatta a szegényeket és a betegeket. Férje, Lajos mindenben segítette őt, és azok az évek igazi aranykornak számítottak Thüringia történetében. Amikor a gróf hadjáraton volt, Erzsébet irányította a grófságot, úgy látszik, feléledt benne az ősi sztyeppei magyar szokás, miszerint a férj távollétében az asszonyok birkóznak meg a tartomány igazgatásával. Valószínűleg az erős és hatalmas Magyar Királyságból származott és jó tanítást kapott Erzsébetnek nem okozott gondot egy kis grófságot irányítani. Még akkor sem ijedt meg, amikor Thüringiában árvíz és gyenge aratás sújtotta a környéket és a nép éhezett. Ekkor az Árpádok sarja nem hagyta magára a szegényeket, hanem ispotályt állított fel, és mindenkit jól tartott. Drága ékszereit és tárgyait eladta, hogy annak az árából megmentse az embereket.

Korai özvegység

Erzsébet boldog házassága nem tartott sokáig, férje, Lajos ugyais magára vette a keresztes lovagok jelét és elindult hadjáratra. Egy év múlva, 1227-ben hozták haza a holttestét. Hiába akartak férje rokonai segíteni neki, hiába kérte meg II. frigyes császár is a kezét, a magyar királylány nem akart osztozni a világi örömökben, kiköltözött a várból és szegényes lakásokban húzta meg magát és ekkor kellett megtapasztalnia, hogy milyen gonoszak azok az emberek, akiket ő korábban pártfogolt. Ők nem viszonozták a jót, sőt inkább gúnyolták a kegyes királylányt, bolondnak tartották, hogy jótékonykodott. Erzsébet Marburgban kapott elhelyezést, és végül kapott özvegyi részéből is. Az egyik napon megjelent nála egy magyar küldöttség, apja, András király azért küldte őket, hogy hazavigyék a magyar királylányt, mert értesültek rossz életkörülményeiről. Amikor rátaláltak, Erzsébet foltozott ruhában ült a rokka mellett. A küldöttséget vezető magyar úr elkeseredeten kiáltott fel: ,,Ki látott már királylányt rokkánál!`` A magyarok haza akarták vinni, de Erzsébet azért maradt, hogy gyermekeire felügyeljen és kövesse tanulmányaikat.

Utolsó évek

A sok megpróbáltatást átélt, a betegeket fáradhatatlanul gondozó Erzsébet egészségügyi állapota fokozatosan romlott, mindössze huszonnégy éves volt, amikor meghalt. 1231 őszén belázasodott, és a fal felé vacogva feküdt az ágyban. Szemtanúk elmondása alapján utoljára még magyarul énekelt. November 17-én fejezte be földi életét. Erzsébet olyan erényes és példamutató életet élt, hogy a pápa már 1235 pünkösdjén szentté avatta.


Az utolsó kívánság

Szent Erzsébet ereklyéi fölé egy hatalmas templomot emeltek. A templom helyét még a szent jelölte ki. Állítólag az volt a kívánsága, hogy olyan magas tornyú templom kerüljön oda, hogy harangját még szülőföldjén, Magyarországon is meghallják. Magát a templomot egy nagyon ősi, szkíta-hun jóslással jelölte ki. Felvett a földről egy követ, a levegőbe dobta, majd azt mondta, hogy ott fogja a templomot fölépíttetni, ahol a kő leesik. Mocsaras helyre esett, nem messze a Lahn vizétől.

Hrdets

Megtekintsek: 2047

Na...

Nyomtats E-mail
Megosztás