napilap.ro

* 2023. február 02. *

Kaukázusi magyar király püspököt kért János pápától - 1329-ben

Székely Lexikon
  Hozzsz.
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
2 rtkels
Kaukázusi magyar király püspököt kért János pápától - 1329-ben
Kaukázusi-hegység, - Atya, Anya és Fiú - szentháromságot ábrázoló európai freskó

A Kaukázusi Magyarország a Kaukázus északi előterében fekvő terület, amelyet magyar törzsek lakták. Amikor a szkíta területekről az Attila-ág – Árpád vezetésével - egy része újra visszavonult Kárpát-medencei őshazájukba, a maradék törzsek, törzsszövetségek még sokáig megőrizhették önállóságukat.

Az a tény, hogy a kaukázusi magyarok uralkodója 1329-ben püspököt kért az Apostoli Széktől mutassa, hogy az ómagyar vallás nem állt távol a római kereszténységtől, mivel ezek visszamaradt törzsek számára sem jelentett törést a katolikus hit elfogadása. Az ő istenhitű vallásuk az Atya, Fiú, Szentlélek helyet az Atya, Anya és Fiú szentháromságot foglalta magába, ami közel állt ahhoz a világképhez, amelyre Szent István apostoli királyságot alapított. Nem voltak pogányok, hanem korai keresztények. Már Attila, a Hunok nagy-királya, se rombolta le Romát, mert hasonló ősi vallása volt.

XXII. János pápa 1329. szeptember 29-én Tamást, a prédikátor rendből, küldi püspöknek hozzájuk.

Ez a Tamás által írott szöveg egy rövid összefoglalás az olvasó számára arról, hogy miről is szól maga a pápa levele:

„Beszámoltak (a pápának) az ázsiai magyarok, a malkaiták, és alánok szilárd vallásosságának nagy dicsőségéről. Ezek – bár istentelen, babonás tévelygések hálójába kerített népek veszik körül őket, – mégis megőrizték hitük szeplőtelen tisztaságát. Tekintély dolgában kitűnik közöttük Jeretány, a magyar királyi vér ivadéka. Minthogy ő kitartóan katolikus előljárót kért az Apostoli Széktől, a pápa elküldötte a semiscanti püspököt hozzájuk, hogy erősítse bennük a hitet, mellékelt levélben pedig a vallásos férfiakat kegyes figyelmeztetésének megfogadására intette.”

A pápa levele:


„Kedvelt gyermekeinknek, Jeretánynak és minden keresztény magyarnak, malkaitának és alánnak üdvözlet! Igen nagy és természetes örömet okozott nekünk az, hogy a Legfelségesebb Égi Magvető, aki mindenkit, akit csak könyörületességének megismerésére kiválaszt, mindig kegyelmeihez hív és ösztönöz s Egyszülöttjének az egész világra kiterjedő, szóval ki nem fejezhető szeretetével minden egyes keresztény családot folyamatosan elhalmoz, titeket, kiket meghintett az igaz hit, az evangéliumi tanítás és az apostoli egyház világosságával a keleti világrészeken azok között, akik még nem fogadták el a kereszténység kegyelmét összegyűjt (magához).

Ezen felül mérhetetlenül nagy örömet szerez nekünk az a tudat, hogy Te Jeretány fiúnk, Magyarország katolikus fejedelmeinek leszármazottja vagy és hogy te és más keresztények, akik az említett világrészen tartózkodtok, telve vagytok a hit igazságával és szent tüzével s vágyódtok, hogy katolikus tanítótok legyen, aki üdvös szavakkal a katolikus hitben kioktasson benneteket!

Kelt Avignonban, a XIV. év október 3-án.”

Hrdets

Megtekintsek: 10956

Na...

Nyomtats E-mail
Megosztás