napilap.ro

* 2021. szeptember 17. *

Nimród azonos Nemerével

Székely Lexikon
  Hozzsz.
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
5 rtkels
Nimrod

Zsigmond Enikő geológus 1979-ben kapcsolódott be az újraindult amatőr turistamozgalomba, amelynek keretében 2006-ig 160 gyalogos, hátizsákos túrát vezetett, autóbuszos kirándulásokat pedig a mai napig vállal. Több, Székelyföld hegyeit bemutató könyv, útikalauz és térkép szerzője vagy társszerzője, az ősi magyar helynevek kutatója.

Miért tartotta fontosnak a helynevek eredetét kutatni?

Mert bűnnek tartom, hogy gyönyörű és csak magyarul értelmezhető székelyföldi elnevezéseinknek alaptalanul idegen származást tulajdonítanak.

Háromszéken talált-e ilyent?

Igen, többek között a Nemere-hegységet, melynek neve ős­apánkra, Hunor és Magor atyjára utal. Komjáthy István Mondák könyve című gyűjteményének a 163. oldalán a következő szövegrész olvasható: „Amikor Hunort s Magyart Hadak Ura Csillagszekéren felrepítette a Hősök Mulató Mezejére, Nemere rovókésével itt, e sátor előtti oszlop oldalára ezt véste fel: Vándor, aki emellett az oszlop mellett elmégy, állj meg, vedd le süveged. Én rovom itt e sorokat, öreg Nemere, a puszta fejedelme. Két büszke fiam életében csak másokért verekedett. Hunor s Magyar, e két hős nevét el ne feledd.” Franklin Kézi lexikonának III. kötetében pedig ezt találjuk: „Nimród, Kus fia, Kham unokája, a monda szerint Babilon alapítója. Hatalmas vadász volt, ezért Nimród néven emlegetik ma is a jó vadászokat. A magyar krónika szerint fiai voltak Hunor és Magyar, a hun és magyar nemzet ősei.” A két szöveg között párhuzamot vonva, rögtön szembetűnik a hasonlóságuk, ugyanis mindkettő Hunort és Magyart (Magor) nevezi meg apjukkal, Nimróddal, népiesen Nemerével együtt.

Tehát Nimród azonos Nemerével.

Az ősapa nevét az ókori Babilónia egyik városa is megőrizte Nimrúd néven. A romvárost 1845-ben Austen Henry Layard tárta fel. A mai Irak területén, Mosul és Ninive közelében, a Tigris folyó jobb partján porladozik az i.e. kb. 2800-ban fénykorát élő város. A Nimrúdban, Ninivében, Úr városában, Babilonban és más sumér városállamokban talált és megfejtett ékiratos táblácskák azóta csalhatatlanul tanúsítják, hogy a legendás történeteknek nagyon is valós magjuk és létező hősei voltak. Ezért léptek ki a mondák világából Nemere és fiai, ezért vált a Csodaszarvas regéje igazi történelmi eseménnyé, amely egy nép ősi földjéről való kivándorlását meséli el Hunor és Magor (Magyar) személyéhez kapcsolva.

Vándorlásuk majdnem 4000 évig tartott, amíg eljutottak a Kárpát-medencébe, azonban a betelepülő magyarság, ha csak a mondák, regék szintjén is – megőrizte az ősök nevét. És, hogy közöttük Nimródot igen nagy tisztelet övezte, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Keleti-Kárpátok egyik hegysége ma is az ő nevét viseli Nemere alakban. hirmondo.ro

Hrdets

Megtekintsek: 3019

Na...

Nyomtats E-mail
Megosztás