napilap.ro

* 2018. julius 16. *

Ugron Gábor (1847 - 1911)

Székely Lexikon
  Hozzász.
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
0 Értékelés
 Ugron Gábor (1847 - 1911)

Régi, primor, székely család sarja. Jogi tanulmányait Bécsben és Pesten végezte. Egészen fiatalon részt vett az Almásy Pál-féle fegyveres összeesküvésben.

Magas növésű, egy fejjel magasodott kortársai fölé. 1869-ben önkéntesnek állt be a József főherceg nevét viselő gyalogezredbe. Közben újságot szerkeszt már, a gyermekkori barát, a későbbi híres publicista Bartha Miklós társaságában adta ki az Ördögborda című, ellenzéki hangvételű élclapot, amely 16 alkalommal jelent meg. 1871-ben a porosz–francia háború idején Párizsba utazott, hogy felajánlja szolgálatait a köztársaságiaknak. Innen Itáliába ment, és Giuseppe Garibaldi Riciotti légiójában harcolt. A békekötés után újra Párizsba sietett, ahol időközben különös fordulatot vettek az események. Ezek a kommün napjai. Díszes egyenruhában sétálgatott a torlaszok között – mint diplomáciai útlevéllel rendelkező előkelő idegen s emellett közmegbecsülésnek örvendő garibaldista – mindent megnézett, mindenkit kikérdezett, mindenhol megjelent, és szorgalmasan küldözgette a helyzetjelentéseit az Ellenőrnek és más lapoknak. Tárgyilagos beszámolók ezek. Könyvben is megjelent a párizsi kommün magyar szemtanúinak írásgyűjteménye, amely nagyrészt Ugron leveleiből áll. Életét nem tette kockára, de a harcolók hősiessége határozottan imponált neki.

Amikor 1872-ben visszatért Magyarországra, már volt valamelyes híre. Országgyűlési képviselővé választották Tisza-párti programmal. Akkor még családi birtoka is megfelelő háttér volt, hogy hivatásos politikusként lépjen a porondra. Megválasztották országgyűlési képviselőnek.
1874-ben a balközéppárt programhű töredékéhez tartozott. A Függetlenségi Párt egyik alapítója lett.
1875-ben – amikor Tisza Kálmán „szegre akasztva a bihari pontokat”, azaz feladva pártjának addigi függetlenségi programmját, megalakítja a szabadelvű pártot magához ragadja hosszú évekre a kormányzati hatalmat Ugron Gábor a másik oldalra áll. Belép a függetlenségiek táborába.
1877 a török–orosz háború esztendeje volt. A magyar közvélemény kezdettől fogva a Kossuth Lajost és társait befogadó Konstantinápollyal rokonszenvezett, a Monarchia hivatalos külpolitikája viszont semlegességről beszélt, és a kulisszák mögött a cárt támogatta. Ugron Gábor és ellenzéki társai – valószínűleg a kitűnő angol kapcsolatokkal rendelkező Simonyi közvetítésével értesültek egy már-már felelőtlenül merész tervről . Úgy képzelték, ha sikerül felfegyverezni néhány ezer székelyt, akkor azok el tudják vágni a cári csapatok romániai utánpótlási vonalait, és összeroppan az orosz támadás, és a törökök lélegzethez, ellentámadási lehetőséghez jutnak. Az angoloknak érdekükben állt, hogy megállítsák a Balkánon előrenyomuló cári seregeket, így pénzzel is hajlandóak voltak támogatni a vállalkozást. Valószínűleg Klapka György személye volt a biztosíték. A három szervező: Ugron Gábor, Orbán Balázs és Bartha Miklós volt. Járták a székely megyéket, toborozták a székelyeket. A székely puccs lelepleződik. A Monarchia bürokráciája számára kínos az eset. Ugron Gáborról kiderül, hogy egyike a fő szervezőknek, így elfogatására tesznek is néhány tétova lépést, de úgy, hogy bőségesen legyen ideje megszökni, és Olaszországba menekül. A székely puccs történetét megírta Cseres Tibor : Foksányi szoros című könyvében. ( Magvető, Budapest, 1988)

1881-ben az erdélyrészi képviselők körében kezdeményezi egy külön nyilatkozat kibocsátását, amely tulajdonképpen első megfogalmazása sajátos politikai törekvéseinek , s egyben ideológiai alapja lesz a megalakuló Ugron-frakciónak. 1884-ben belépnek a közös függetlenségi és 48-as pártba. 1890-ben kilépnek az együttesből, de elviszik a párt nevét : attól fogva magukat neveztetik negyvennyolcasnak és függetlenséginek.
Egy rövid megszakítást kivéve, - amikor rokona és gyűlölt ellenfele Bánffy üti ki a nyeregből – élete végéig tagja s egy időben vezető alakja a parlamentnek.

A Széll-kormány idején is ellenzéki politikát folytatott, különösen a Monarchia külpolitikáját érintő hármas szövetséget támadta, hajlott a francia orientáció felé. Francia magyar bankot akart létrehozni.
Nagy hatású szónok volt. Tehetséges szónok, a nemzeti ügyek, így a hadsereg közös státusa körüli viták harcosaként tekintélynek örvend. Helyzetét magánügyei illetve az ezek ürügyén vele szemben indított lejárató kampány rendítik meg.
Ugron Gábor bankalapítást tervezett francia tőkével. Rimler Gyula a tárgyalások kiszivárogtatását követően magyar és francia nyelven kiadta e tárgyban folytatott levelezésüket. Takarékpénztárat alapított a székelyeknek, hogy ne a román Albina bankhálózat gazdagodjék meg az erdélyi kisbirtokosok kölcsönein, de ez csődbe ment. Tudnia kellett volna – volt közigazgatási gyakorlata – hogy az ilyen bank csődbe megy ha az állam nem támogatja. Ugron bankját nem támogatta az állam. Hogy hitelt folyósíthasson kölcsönöket vett fel, saját kiadásait is fedeznie kellett, a kihelyezett tőke nehezen jött vissza, ő is rákényszerült hogy végrehajtasson – ha nem akarta volna is – és törvényszerűen bekövetkezett a krach és az erkölcsi fiaskó. A befektetett vagyonukat siratók közül az egyik rá is lőtt, de a golyó célt tévesztett. Sikertelenül próbálkozott vállalkozásokkal, fonodaalapítással, téglát, cserepet gyártott. Megvásárolta a Haller grófok almakereki erdőjét. Hitelből utakat épített, üzemet létesített, talpfának akarta kitermelni az egész készletet, de a bank a bevétel egyre nagyobb hányadát követelte törlesztésként magának, a végén már a munkásokat sem tudja fizetni. Ezen a vállalkozáson aztán elúszik mindaz, ami addig netán megmaradt. A Székelyudvarhelyre bevezetett vasút is neki köszönhető. Mindezen közéleti támadások mellett megrendült Ugron Gábor anyagi helyzete.
Az Országgyűlésben Gábor úrnak, Rabonbánnak nevezték. 1896-ban a millenniumi menetben száz harisnyás székely kísérte.
Nevezetes párbajai voltak. Ugron Gábor 1891. december 20-án Fejérváry Géza báróval párbajozik a Ferencz József lovaskaszárnyában, segédei ifj. Ábrányi Kornél és Bethlen Gábor gróf.
Ugron mint az obstrukció vezéralakja, 1896-november 7.-én megint párbajozik, ezúttal Kossuth Ferenccel.
Ellenzéki volt, ezért rágalmazták, akarták tönkretenni.
Sok ezer hold urából éppen csak tehetős ember lett, mert a székelyeknek alapított Takarékszövetkezet elvitte a vagyonát.
Régi székely család sarjaként a királyi udvar nem tudta lekenyerezni. Ferenc József bárósággal is megkínálta. Azt mondta rá : „ nekem ne adjon egy Habsburg rangot, volt az én familiámnak rangja-neve már ezen a vidéken , amikor az ő fenséges családjának még a hírét sem hozta erre a szél.” Volt rá okuk hogy ne szeressék, próbálják félreállítani. . 1911. január 23-án , temetésén a nekrológok nem fukarkodtak a dicsérettel. Alkotásának nevezve azt a konstrukciót, amely valóban fontos fejleménye volt a kiegyezés utáni korszaknak. „ Azt a keskeny utat – írja az Egyetértés – melyen a hatalomba került Függetlenségi Párt a tradíciók különösebb sérelme nélkül vállalkozhatott az aktív kormányzás munkájára, Ugron Gábor vágta számára” Az Újság tovább pontosít : Ő volt az első függetlenségi képviselő, aki a függetlenségi politikában a fokozatosság elvét hirdette…” Hogy ennek az elvnek a magasra csapó hulláma mégsem őt, hanem éppen függetlenségi ellenlábasát, Kossuth Ferencet emelte a bársonyszékbe, az már a sors iróniája. A Függetlenségi Párt jobboldala, mely később el is különült „ Ugron Párt” – ként megegyezésre törekedett a kormánypárttal, kormányképes akart lenni. Sokat tett a székelységért, vagyona ráment, de nevét csak Budapesten a Sashegyen valamint Székelyudvarhelyen (Szombatfalván) örökíti meg az Ugron Gábor utca.
Pályafutása se nem speciálisan, se nem tipikusan magyar -, de van benne olyas tragikum, mégpedig helyzeti, meg csakugyan magyar. E tragikum tudniillik, abban áll, hogy Ugron Gábort sem tehetségének túltengése, sem egyéniségének egyenetlen volt, sem nyugtalansága vagy hitetlensége nem gátolta volna a legmagasabbra való jutásban, ha nem székelynek születik s nem dzsentrinek, hanem magyarnak és mágnásnak.

Hírdetés

Megtekintések: 1050

Na...

Nyomtatás E-mail
Megosztás